Our Products

rye.jpg
Rye
HS Code: 10021000
Ragi.jpg
Ragi
HS Code: 10082130
Oats.jpg
Oats
HS Code: 10041000
Sorghum.jpg
Sorghum(Jowar)
HS Code: 10071000
Canary-Seed.jpg
Canary Seed
HS Code: 10085000
Buck-Wheat.jpg
Buck Wheat
HS Code: 10081090
Barley1.jpg
Barley
HS Code: 10031000
Bajra.jpg
Bajra(Millet)
HS Code: 10082120
maize.jpg
MAIZE
HS Code: Start from 1005
wheat.jpg
WHEAT
HS Code: start from 1001
NON-BASMATI-RICE.jpg
Long Grain Non Basmati Rice
HS Code: 10063010
1121-Sella-basmati-Rice.jpg
1121 Basmati Rice
HS Code: 10063020
Sona-Masuri-non-basmati-Rice.jpg
Sona Masuri Rice
HS Code: 10063010
Pusa-Sella-basmati-Rice.jpg
Pusa Basmati Rice
HS Code: 10063020
Ranbir-370-Basmati-Rice.jpg
Ranbir 370 Basmati Rice
HS Code: 10063020
IR-64-rice-non-basmati-Rice.jpg
IR - 64 Rice
HS Code: 10063010
Kasturi-basmati-rice-mahi-Sugandha-Basmati-rice.jpg
Kasturi Basmati Rice / Mahi Sugandha Basmati Rice
HS Code: 10063020